อวยพรวันเกิด คําอวยพรวันเกิด คําอวยพรต่างๆ

คําอวยพรวันเกิด อวยชัยในวันเกิด

ร่วมอวยชัยในวันแห่งความสุข ร่วมอวยชัยในวันแห่งความสุข

ให้สิ้นทุกข์อิ่มเอมเกษมศรี สิ่งประเสริฐเลิศล้ำค้ำชีวี

มวลอัปรีย์สิ้นพ่ายมลายลง ธุรกิจการงานผ่านลุล่วง

ข้อทักท้วงสมหวังดังประสงค์ มิตรร่วมเรียงเคียงข้างอย่างซื่อตรง

รักดำรงคงอยู่คู่ดวงมาน หมู่โรคาลาล้างร่างแข็งแกร่ง

เปี่ยมด้วยแสงแห่งธรรมนำผสาน กุศลพูนคูณเปล่งด้วยเบ่งบาน

เรือนสถานอยู่เย็นเป็นอาจิณ เดินรถเรือเหนือใต้ไร้ขัดข้อง

มากด้วยทองกองทับด้วยทรัพย์สิน นามแซ่ซ้องก้อง”ฟ้า”และธานินทร์ ผู้สืบศิลป์จงสุข..ทุกศกกาล 
-O- คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดี
-O- คําอวยพรปีใหม่ ยิ้มรับปีใหม่
-O- คําอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุข
-O- คําอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เธอคือเทียน
-O- คําอวยพรวันเกิด รักจากใจมอบให้ในวันเกิด
-O- คําอวยพรวันเกิด วันเอยวันเกิด
-O- คําอวยพรปีใหม่ ขอให้เจอคนที่ดีในปีหน้า
-O- คําอวยพรวันเกิด หาของขวัญ
-O- คําอวยพรปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ไทย
-O- คําอวยพรวันเกิด เกิดวันนี้นับมีโชค
-O- คําอวยพรวันเกิดเพื่อน สุขสันต์วันเกิดเถิดเพื่อนรัก
-O- คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวได้รับพรอันเป็นนิรันดร์จากพระผู้เป็นเจ้า
-O- คําอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ขอให้สมหวังดังปรารถนาสาธุ
-O- คําอวยพรวันเกิด แซวๆวันเกิด
-O- คําอวยพรวันเกิด ฉันคงนอนไม่สบาย