อวยพรวันเกิด คําอวยพรวันเกิด คําอวยพรต่างๆ

คําอวยพรปีใหม่ ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย

ขอพรพระสัมฤทธิ์เพื่อมิตรสหาย  ทั้งหญิงชายพรประเสริฐบังเกิดผล
 เถลิงศกสงกรานต์ผ่านมาดล  ให้ทุกคน มีแต่สุข ทุกคืนวัน…
-O- คําอวยพรวันเกิด สำหรับคนเกิดวันที่ 5 ธันวา
-O- คําอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ มีความสุขตลอดปี
-O- คําอวยพรปีใหม่ ให้โอกาสดีดีเข้ามาหา ในชีวิต
-O- คําอวยพรปีใหม่ สวัสดีปีใหม่จากใจ
-O- คําอวยพรวันเกิด กลอนครบรอบในวันเกิด ประเสริฐศรี...
-O- คําอวยพรปีใหม่ ยิ้มวันใหม่ปีใหม่
-O- คําอวยพรวันเกิด ขอให้พร อันประเสริฐ ในโลกนี้ ส่งผลดี ให้แก่ท่าน
-O- คําอวยพรวันเกิด อวยพรวันเกิดแบบล้อเล่น
-O- คําอวยพรปีใหม่ อายุยืนธุรกิจดีในปีใหม่
-O- คําอวยพรวันเกิด วันเกิดปีนี้มั่งมีร่ำรวย
-O- คําอวยพรวันเกิด วันเกิดคนรู้ใจ.
-O- คําอวยพรวันเกิด วันเกิดปีนี้ชีวิตแจ่มใสสุขใจจริงๆ
-O- คําอวยพรปีใหม่ คำอวยพร
-O- คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ ขอให้พบแคต่สิ่งที่ดีในวันปีใหม่
-O- คําอวยพรวันเกิด ยังมีฉันเป็นกำลังใจ